1. Novinky
  2. /
  3. Aktuality
  4. /
  5. Inovace našich servisních...

Inovace našich servisních služeb

Srp 3, 2020

Automatizujeme sklad náhradních dílů a zavádíme dálkovou diagnostiku.

Volba správných technologií je jedním z klíčových faktorů a může být rozhodující konkurenční výhodou vašeho byznysu. S jistotou se jí ale stane teprve až v kombinaci s následným profesionálním servisem.

Byznys v oblasti e-commerce je náchylný na nerovnoměrné rozložení produkce. Trvale rostoucí objemy umocňují navíc každoroční obchodní žně e-shopů během sezónních špiček. Zejména v tomto období, ale i v průběhu roku při běžném provozu, nese každá hodina nedostupnosti systémů nemalé ztráty. Plně si tento fakt uvědomujeme a hledáme příležitosti, jak úroveň našich servisních služeb neustále vylepšovat.

Laťku máme nastavenou velmi vysoko. Náš dispečink i servis je pro naše smluvní zákazníky dostupný 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Naši technici začínají opravy na vašich střediscích do 2 hodin od nahlášení závady. V neposlední řadě je třeba také zmínit, že díky propracovanému systému preventivní údržby dosahují servisované systémy provozní dostupnosti 99,99%.

Přesto jsme si stanovili další kvalitativní cíl a průběhu léta a podzimu zavádíme do našeho servisního modelu dvě zásadní inovace.

Automatizujeme sklad náhradních dílů

Implementujeme interně nový skladový systém, díky kterému bude docházet k automatickým online objednávkám vyskladněných náhradních dílů.  Tím se zrychlí nejen doplňování skladu, ale díky dynamickému pick2light systému taktéž výrazně zkrátíme a zjednodušíme i celý proces pickingu náhradních dílů.

Zavádíme vzdálenou diagnostiku

Vzdálená inteligentní diagnostika přináší vedle řádového zkrácení času administrace servisního incidentu z hodin na minuty taktéž automatizaci v zadávání incidentů do našeho systému. Náš helpdesk již nebude čekat na váš telefonát nebo až incident zapíšete do našeho systému, ale nově vás bude proaktivně kontaktovat a informovat o způsobu řešení již na základě automatické registrace a evidence incidentu.

Přenesením provozně servisních starostí na naše servisní oddělení se prostě a jednoduše můžete spolehnout na to, že vše bude fungovat tak jak má. Vy se pak můžete plně věnovat koncepčnímu rozvoji a koncentrovat se na váš core byznys.

Radek Hradil, r.hradil@aeqoom.com

Další novinky

Domluvte si s námi schůzku!

Společně přijdeme na to, jak zefektivnit práci i ve Vaší firmě.