Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost aeqoom technologies s.r.o., která je provozovatelem webu www.aeqoom.com, považuje ochranu a důvěrnost Vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů), tak s legislativou Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

 

Správce osobních údajů

 

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

 

aeqoom technologies, s.r.o.
se sídlem: Na Perštýně352/1, 110 00  Praha 1

 

kontaktní adresa: Stodolní 405

 

267 16  Vysoký Újezd
IČO: 45809488 DIČ: CZ45809488

 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@aeqoom.greenline015.cz.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

 

Někdy po vás můžeme požadovat osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout relevantní informace, reagovat na vaše požadavky a vylepšovat obsah našich stránek. Osobními údaji se myslí jakákoliv data, která mohou být použita k identifikaci konkrétního člověka. Mezi osobní údaje zpracovávané námi o vás patří:

 

 

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa bydliště
 • analytické údaje o prohlížení webu aeqoom
 • případně další údaje (IP adresa)

 

Společnost aeqoom zpracovává údaje o subjektech za těmito účely:

 

 

 • abychom vás mohli kontaktovat – jméno, adresa, e-mail nebo telefonní číslo mohou být zpracovávány jakožto součást komunikace s vámi.
 • abychom mohli správně tvořit další obsah – informace mohou být zpracovávány za účelem vytváření relevantního webového obsahu a přehledné navigace webem. Mezi tyto informace patří data i prohlížení stránek, popřípadě data, poskytnutá ve formulářích.
 • abychom mohli reagovat na uživatelské dotazníky a žádosti o informace – mezi tyto údaje patří registrace při stahování obsahu, informačních bulletinů a specifických žádostí o další informace.
 • abychom mohli na vaše dotazy lépe odpovídat – budeme předávat kontaktní informace příslušným obchodníkům v aeqoom nebo dalším představitelům společnosti, aby mohli připravit informace, vztahující se k vašim žádostem.

 

Pokud vyplníte náš webový formulář a dobrovolně poskytnete souhlas, dovolíme si vám zasílat obchodní sdělení s nabídkou našich služeb a s informacemi o našich produktech, abychom vám mohli nabízet vždy aktuální a nejlepší technické řešení. Vaše osobní údaje zde budeme zpracovávat za účelem marketingových aktivit a zasílání obchodních sdělení.

 

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

 

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

 

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

 

Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasálání obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu, po kterém Vaše osobní údaje prokazatelným způsobem vymažeme, ledaže je jejich uchování nezbytně nutné pro splnění našich zákonných povinností.

 

Vaše práva

 

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

 

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení či oslovení s potenciální pracovní nabídkou, pak máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat. Stačí nás kontaktovat na info@aeqoom.greenline015.cz.

 

Tento kontakt využijte i v případech, pokud se budete chtít zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů.

 

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Dobrovolnost udělení souhlasu

 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti aeqoom technologies, s.r.o.

 

Přenos osobních údajů

 

Veškeré osobní údaje získané využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranámbez předchozího upozornění nebo souhlasu.

 

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby a orgány státní moci. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při:

 

 

 • vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.
 • správě našich informačních systémů a aplikací.

 

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

 

Porušení zabezpečení osobních údajů

 

Vnitřními předpisy jsme přijali všechna vhodná opatření pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracování osobních údajů tak, aby byla zachována neustálá důvěrnost, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování a mohla být provedena případná obnova dostupnosti osobních údajů.

 

V případě, kdy by nedopatřením došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, přijmeme bez odkladu vhodná opatření ke zjednání nápravy a porušení ohlásíme Úřadu pro ochranu osobních údajů a vám, ledaže by bylo nepravděpodobné, že by takovéto porušení mělo za následek riziko pro Vaše práva jakožto subjektu údajů. Současně bude každé porušení zabezpečení náležitě zdokumentováno, abychom umožnili případné provedení kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Cookies

 

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

 

 

 • uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně,
 • přihlášení a ověřování – pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte,
 • zabezpečení – cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek,
 • analýzy – pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje,
 • marketing – cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní nebo pro oslovení zákazníků,
 • sociální sítě – některý obsah z našich stránek můžete sdílet s vašimi přáteli.

 

Jak odmítnout používání souborů cookies?

 

Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě vašim potřebám.

 

Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

 

Nepřejete-li si, abychom zpracovávali vaše cookies pro analytické a marketingové účely, zašlete stručné emailové oznámení na adresu info@aeqoom.greenline015.cz.

 

Analytické nástroje webu

 

Statistická data

 

Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

 

Google Analytics

 

Služba, která umožňuje analýzu našeho webu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

 

Sklik, Google Ads

 

Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovaly správně, využívají cookies.