Společnost PNS řeší dopředné třídění a reverzní logistiku pomocí třídících linek a softwarového řešení dodaných společností aeqoom. Integrací systémů tak výrazně zkrátila časovou náročnost procesů. Stává se zároveň jediným distributorem tisku ve střední Evropě, který...

Zobrazit případovou studii