1. Automatizace interní logistiky

Automatizace
interní logistiky
společnosti PNS

Společnost PNS řeší dopředné třídění a reverzní logistiku pomocí třídících linek a softwarového řešení dodaných společností aeqoom. Integrací systémů tak výrazně zkrátila časovou náročnost procesů. Stává se zároveň jediným distributorem tisku ve střední Evropě, který dokáže v rámci jednoho procesu strojově třídit všechny běžné formáty obálek a časopisů.

2

třídící linky

6

měsíců

Trval celý projekt od vývoje přes
implementaci a plnou integraci

15

minut

Trvá jedné lince odbavení tiskovin
pro jeden okres

90 tis.

obálek a časopisů

Vytřídí dohromady obě linky za plného provozu během jedné hodiny

Jaký problém jsme řešili?

PNS je největším privátním poštovním operátorem a zároveň největším
distributorem tisku na našem trhu. S téměř 17 tisíci prodejními místy po celé republice vytváří zároveň nejhustší síť prodejních míst v Evropě.

K hlavnímu předmětu činnosti, distribuci tisku, ve které PNS pokrývá 80 % českého trhu, přibyla akvizicí společnosti Mediaservis v roce 2018 taktéž oblast doručování tiskovin a poštovních zásilek do schránek. Tu zajišťuje tým téměř čtyř tisíc doručovatelů.

S nárůstem počtu distribuovaných zásilek vzrostly taktéž požadavky na zrychlení a automatizaci procesů. Týkalo se to také remitendy, hlavního procesu reverzní logistiky. Dosavadní zpracování bylo řešeno s velmi vysokou personální a
časovou náročností. PNS proto začala hledat řešení, které by pokrylo všechny potřeby, navíc zrychlilo celý proces a automatizací taktéž snížilo na minimum
chybovost zapříčiněnou lidským faktorem.

Byznys popis řešení od aeqoom

Výše uvedeným požadavkům ze strany PNS nejlépe vyhovoval koncept od aeqoom. Během šesti měsíců konzultanti aeqoom společně s vývojovým a
projektovým týmem partnerského koncernu BÖWE SYSTEC a projektovým týmem PNS naimplementovali a plně integrovali softwarové řešení a dvě třídící linky Simex Flexi.

Na celou dodávku zajišťuje aeqoom taktéž následný provozní servis. V rámci implementace řešení jsme se zaměřili zejména na:

  • automatizaci procesů – s cílem dosáhnout rychlejšího zpracování a současně snížení personální náročnost
  • zvýšení kontroly – automatizaci načítání a auditu
Jak projekt dopadl

PNS se realizací tohoto projektu zařadila mezi evropské technologické lídry v této branži. Nasazením třídících linek a implementací softwarového řešení získala PNS nástroj, s nímž dokáže efektivně strojně zpracovávat v jednom streamu adresné zásilky veškerých běžně používaných formátů.

PNS je nyní schopna automatizovaně zpracovat až 25 000 poštovních zásilek
a 19 000 časopisů za hodinu.

Co změna přinesla
  • Zrychlilo a zjednodušilo se třídění adresných zásilek
    Snížila se personální náročnost na obsluhu procesu dopředné logistiky i remitendy
  • Díky automatizovanému vytěžování dat se snížila chybovost a zvýšila rychlost načítání remitendy.
  • Zefektivnila se kontrola celého procesu
  • PNS očekává snížení provozních nákladů a nárůst celkové efektivity
  • PNS díky projektu získala velkou konkurenční výhodu a v neposlední řadě si také otevřela cestu pro další rozvoj poskytovaných služeb

Lorem ipsum dolor
si amet proin gavida

Přehrát video

Hodnocení klienta

Je to velký technologický skok, který nás dostává mezi evropské lídry v oblasti distribuce tiskovin a adresných zásilek. Zlepšíme kontrolní mechanismy v celém procesu třídění adresných zásilek. Digitální třídění bez potřeby lidského zásahu ještě sníží už dnes minimální chybovost při zatřídění zásilek do doručovacích okrsků a zlepší sledování pohybu zásilek.

Vít Rozsypal

předseda představenstva PNS

Systém linek nám umožňuje odbavit veškeré požadavky na distribuci výrazně rychleji. Činnost obou linek koordinuje speciální na míru vytvořený software. Jejich chod tak můžeme flexibilně upravovat, pokud taková akutní potřeba vyvstane.

Vít Rozsypal

předseda představenstva PNS

Více případových studií

Vytvořili jsme software na míru pro společnost Allpacks

Automatizovali jsme interní logistiku
společnosti PNS

Zaujal Vás tento projekt?

Ozvěte se nám! Navrhneme řešení i pro Vaši firmu.