1. Reference

Vybrané reference

PNS

Automatizace interní logistiky

Společnosti PNS jsme vyřešili třídění jednodruhových a smíšených zásilek. V jednom technologickém procesu klient dokáže třídit obálky všech běžných velikostí společně s časopisy nebo třeba paperback knihami. Součástí dodávky je taktéž implementace navazujícího softwarového řešení a jeho integrace do IT prostředí zákazníka. Vedle dopředné logistiky bylo součástí projektu taktéž inovativní řešení reverzní logistiky. V rámci zpracování remitendy jsme zautomatizovali taktéž verifikaci a audit jednotlivých položek.

Edenred

Centrální distribuce stravenek

Pro společnost Edenred realizujeme proces centrálního datového zpracování, kompozice, tisku a následného strojního obálkování stravenek pro celou Českou republiku, Slovensko, Německo, Rakousko a dalších 6 evropských zemí. V rámci řešení taktéž poskytujeme zajištění business continuity.

 

innogy, VSE a VSD

Proces generování a tisku klientské dokumentace

Pro společnosti innogy, VSE a VSD jsme zajistili proces zpracování požadavků na generování a tisk veškeré klientské dokumentace (faktury, smlouvy, oznámení, upomínky, dodatky, oznámení, nebo marketingové materiály). Naše řešení dokumenty generuje a odesílá na požadované kanály (pošta, kurýr, email, archiv, online,…). Máme aplikaci pro správu šablon – úložiště zadání všech dokumentů včetně verzování a úložiště testovacích scénářů včetně možnosti uživatelského spouštění testů. Změna nebo nová tisková úloha je řízena v rámci procesního engine, který je součástí řešení.

Dále je součástí řešení End-to-End Monitoring. Každá zásilka je sledována od vygenerování požadavku až po doručení klientovi. Máme až 30 nadefinovaných a sledovaných stavů sledování zásilky.

Slovenská sporiteľňa

Realizace OMS

Pro Slovenskou spořitelnu a.s. (SLSP a.s.) jako jednu z největších retailových bank na Slovensku jsme realizovali a spravujeme řešení Output Management System (OMS). OMS pomáhá bance spravovat vstupní data ze zdrojových systémů a následně je – po transformaci do výstupních souborů – poskytnout dále do distribučních kanálů. Transformace podléhá funkčním požadavkům, korporátním pravidlům a designovým vzorům. Výstupní soubory z OMS jsou jednoduše importovatelné do jiných bankovních, účetních a platebních informačních systémů, což usnadňuje správu finančních transakcí. Výstupním souborem z OMS je i sms správa, e-mail, smlouva, potvrzení, výpis z běžného účtu, výpis z účtu cenných papírů, upomínka a mnoho dalších typů dokumentů. Tyto dokumenty jsou přímým nástrojem kontaktu banky s klientem, a proto jsou vytvořeny v souladu s legislativními i marketingovými požadavky a reflektují korporátní identitu společnosti.

 

Máte zájem o některá z řešení?

Ozvěte se nám a společně zjistíme, jak Vám můžeme pomoci.