1. Řešení
  2. /
  3. Banking & Fintech

Banking
& Fintech

Mějte pod kontrolou své
osobní i firemní finance

V dnešním světě je obchodní úspěch skryt ve správném vyvážení komunikačních kanálů. Automatizované nabídky produktů doplněné o chatboty využívající prvků UI je třeba vhodně nakombinovat například s osobním kontaktem po telefonu. Vhodná integrace zákaznického servisu a marketingového oddělení pak může flexibilně reagovat na měnící se zákaznické preference a potřeby.
V takovém případě se stávají nezbytností otevřené systémy, které podporují bezpečné sdílení dat a poskytují zákazníkům distribuovanou konektivitu vystavenou na bázi otevřených API a založenou na architektuře mikroservis.

 

Omnichannel Communication Management

Řízení komunikace se zákazníky a docílení její lepší adresnosti můžete řešit z jednoho místa. Náš ODM portál vám umožní, díky vyspělé možnosti práce s HTML 5 lépe zacílit vaši komunikaci. S tímto řešením mapujete, slučujete, zpracováváte data, připravujete návrhy, řídíte schvalování a ukládáte content ze všech svých obchodních aplikací a systémů. Celá zákaznická komunikace se tím výrazně zrychluje.

Reporting & Monitoring

Podrobný přehled o aktuálním stavu jednotlivých interních procesů je klíčem k efektivnímu řízení. Velkým pomocníkem k dosažení tohoto cíle vám bude aplikace shromažďující statistiky o všech souvisejících operacích a jednotlivých procesních krocích a generující online graficky zpracované potřebné reporty. Díky architektuře postavené na REST API snadno a jednoduše zintegrujeme s vašimi interními i externími systémy, které ve vaší firmě využíváte.

Process Digitalisation

Digitalizace vašich business procesů zásadním způsobem zvyšuje kvalitu a rychlost poskytovaných služeb. To má bezprostřední dopad na vaši konkurenceschopnost. Uživatelé bez znalosti programování konfigurují logiku procesů i šablony dokumentů. Malá potřeba koordinace s IT oddělením ovlivňuje čas uvádění změn a celkové náklady. Zásadním způsobem se projevuje taktéž u onboardingu nových zákazníků. Tento proces se zkracuje ze dnů na minuty.

Testing Automation

Aplikace postavená na bázi REST API analyzuje a porovnává elektronické dokumenty a ověřuje jejich compliance.
Systém kontroluje i náhodné změny a dokonce poukazuje na odlišnosti v dokumentu, které nejsou vizuálně rozeznatelné, ale mohly by vést k výrobním potížím.
Proces probíhá plně automatizovaně a je monitorován. Výsledky jsou prezentovány v podobě grafických reportů.

Data transformation & Archiving

Jedním z klíčových požadavků dnešní doby je dát datům srozumitelnou podobu, přenést je do cílového místa a zajistit k nim rychlý a jednoduchý přístup. Zpracování dat z více systémů, tvorba datových modelů, jejich následná transformace, konverze a archivace u nás probíhá v jedné platformě. Customizace a integrace probíhá díky modernímu rozhraní pouhým nastavením systému. Naši zákazníci tím mají správné informace ve správný čas na správném místě.

Digital printing & Lettershop services

Prostřednictvím této naší služby vám zajistíme datové zpracování, digitální plnobarevný inkoustový i černobílý tisk, strojní obálkování, poštovní třídění i optimalizaci nákladů na poštovné i předání doručovatelům na List mile Delivery. Po dobu celého zpracování jsou zásilky auditovány až na úroveň každé jedné tiskové strany během každého procesního kroku.

Objevte více řešení pro
zefektivnění Vašeho podnikání

E-commerce
& Logistics

Více

Banking
& Fintech

Více

Lettershop Services

 

Více

Máte zájem o některá z řešení?

Ozvěte se nám a společně zjistíme, jak Vám můžeme pomoci.