1. Řešení
  2. /
  3. E-commerce & Logistics

E-commerce
& Logistics

Automatizujte od příjmu
zboží až po expedici

Oblast online byznysu zažívá nebývalý rozmach. Ten vedle růstu tržeb přináší velké výzvy v oblasti nároků na rychlost distribuce, její efektivitu a v neposlední řadě také nároky na růst produktivity práce. Zaváděním principů Industry 4.0 a použitím prvků užívajících UI,  automatizujeme celou délku výrobního řetězce, od příjmu zboží, přes třídění až po expedici. Ať už celými řešeními nebo využitím AGILE metodiky v partikulárních řešeních jednotlivých procesů.

Omnichannel Communication Management

Řízení komunikace se zákazníky a docílení její lepší adresnosti můžete řešit z jednoho místa. Náš ODM portál vám umožní, díky vyspělé možnosti práce s HTML 5 lépe zacílit vaši komunikaci. S tímto řešením mapujete, slučujete, zpracováváte data, připravujete návrhy, řídíte schvalování a ukládáte content ze všech svých obchodních aplikací a systémů. Celá zákaznická komunikace se tím výrazně zrychluje.

Sorting

Správný přístup k automatizaci třdících procesů přináší razantní růst efektivity v oblasti naskladňování produktů, konsolidace vícepoložkových zásilek, třídění na jednotlivé distribuční kanály a také v oblasti reverzní logistiky.
Při designování naších řešení klademe velký důraz na celkovou optimalizaci zákaznických procesů a vysokou flexibilitu procesovaných tvarů.
Dokážeme si poradit i s atypicky tvarovanými zásilkami.

Track & Trace

Aplikace postavená na bázi REST API umožňuje sledovat a zaznamenávat časy či statusy při přepravě jednotlivých zásilek dle zadání zákazníka a následně přiložit časové razítko, dokumenty či fotografie. …Aplikace je multifunkční: GPS navigace, chat, upload fotek, QR, čtečka a možnost ukládání souborů, zadání nakládacích předpisů, CMR, poškození zboží …

Order Processing & Planning

Batch processing je časově vysoce úsporná metoda přinášející vyšší
efektivitu zpracování. Za stejný časový úsek tak dokážete expedovat vyšší množství zásilek. Přidanou hodnotu takového řešení potom umocňuje náš SW modul optimalizující dávky a celkový čas jejich zpracování. Modul řeší také prioritizaci a plánování zpracování na základě analýzy aktuální celkové propustnosti řešení.

Reading & Data Capture

Čárový kód, ať už ve formě 1D nebo 2D, je standardem trhu a zároveň
nejefektivnějším řídícím prvkem výrobních a logistických procesů. Vedle toho ale existují zákaznické požadavky na inteligentní rozpoznávání objektů, vytěžování dat, či vizuální kontrolu kvality. Rozpoznání, následná datová analýza a přenos dat v požadované struktuře a datovém formátu do core systémů pak může obsahovat rozpoznání strojně psaných znaků … nebo ručně psané informace.

Dimensioning & Weighting

Přesné inteligentní zvážení a změření jednotlivých rozměrů balíků a poštovních zásilek, následné přenesení informace do systémů zákazníka v požadované struktuře, její zpracování a vyhodnocení “In the Fly” jsou velmi důležité pro zachování časové efektivity zpracování, stejně jako celkové optimalizace procesů.

Storage Location Management

Správný přístup k oblasti Storage Location Management umocňuje přidanou hodnotu našeho přístupu k místě a důležitosti sortingu v interních procesech zákazníka. V progresivním přístupu k řešení této oblasti se SLM stává nedílnou součástí efektivní konsolidace zásilek a společně se sortingem srdcem pro celý Warehouse Management nebo distribuční centrum.

Monitoring & Planning

Podrobný přehled o aktuálním stavu jednotlivých interních procesů je klíčem k efektivnímu řízení. Velkým pomocníkem k dosažení tohoto cíle vám bude aplikace shromažďující statistiky o všech operacích logistických procesů. Díky architektuře postavené na REST API snadno a jednoduše zintegrujeme s vaším ERP, vašimi ostatními systémy, stejně jako se systémy jednotlivých přepravců.

Warehouse Management

Správa skladu a kontrola každodenních skladových operací, jako je přeprava, naskladnění, příprava zásilek, konsolidace, balení, expedice, integrace s platformami přepravců, ale také reverzní procesy u vráceného zboží můžete řídit z jednoho portálu plně integrovaného z vašimi interními systémy. Ten vám zároveň poskytne potřebný reporting pro zvýšení kvality plánování a další optimalizace procesů.

Last Mile Delivery

Optimalizací doručovacích tras docílíte nejen úspory nákladů, ale také zkrácení času doručení. V neposlední řadě si touto optimalizací také uvolníte vaše celkové kapacity pro další růst počtu doručených zásilek nespokojenost zákazníků kvůli dlouhým čekacím dobám.

Objevte více řešení pro
zefektivnění Vašeho podnikání

E-commerce
& Logistics

Více

Banking
& Fintech

Více

Lettershop Services

 

Více

Máte zájem o některá z řešení?

Ozvěte se nám a společně zjistíme, jak Vám můžeme pomoci.