Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení“ uděluji správci osobních údajů, společnosti aeqoom technologies., se sídlem Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1, IČO: 45809488,  vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 12368 (dále jen „Správce“), v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to rozsahu a za podmínek níže uvedených. Současně tímto uděluji Správci souhlas k užití mých podrobností elektronického kontaktu za účelem zasílání obchodních sdělení v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Podmínky ochrany osobních údajů.

Zpracovávané kategorie osobních údajů:

  • jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, obchodní firma, pracovní pozice, adresa, analytické údaje o prohlížení webu aeqoom

Zpracovávané zvláštní kategorie osobních údajů:

  • nejsou zpracovávány

Účel zpracování osobních údajů:

  • marketingové aktivity, rozvoj obchodních činností, zasílání personalizovaných obchodních sdělení a nabídek

Doba zpracování osobních údajů

  • po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu zpracování

Po udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů máte podle Nařízení GDPR kdykoliv právo:

  • na odvolání souhlasu
  • žádat informace, jaké osobní údaje o vás Správce zpracovává a žádat kopii těchto osobních údajů
  • žádat o přístup k osobním údajům a o aktualizaci nebo opravu, případně o omezení zpracování
  • žádat výmez osobních údajů
  • na přenositelnost údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to například prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@aeqoom.greenline015.cz.