1. Řešení

Řešení pro
vaše podnikání

E-commerce & logistics

Automatizujte od příjmu
zboží až po expedici

Oblast online byznysu zažívá nebývalý rozmach. Ten vedle růstu tržeb přináší velké výzvy v oblasti nároků na rychlost distribuce, její efektivitu a v neposlední řadě také nároky na růst produktivity práce. Zaváděním principů Industry 4.0 a použitím prvků užívajících UI,  automatizujeme celou délku výrobního řetězce, od příjmu zboží, přes třídění až po expedici. Ať už celými řešeními nebo využitím AGILE metodiky v partikulárních řešeních jednotlivých procesů.

Banking & Fintech

Mějte pod kontrolou své
osobní i firemní finance

V dnešním světě je obchodní úspěch skryt ve správném vyvážení komunikačních kanálů. Automatizované nabídky produktů doplněné o chatboty využívající prvků UI je třeba vhodně nakombinovat například s osobním kontaktem po telefonu. Vhodná integrace zákaznického servisu a marketingového oddělení pak může flexibilně reagovat na měnící se zákaznické preference a potřeby.
V takovém případě se stávají nezbytností otevřené systémy, které podporují bezpečné sdílení dat a poskytují zákazníkům distribuovanou konektivitu vystavenou na bázi otevřených API a založenou na architektuře mikroservis.

Lettershop services 

Zvyšte produktivitu
a profitabilitu práce

Hlavní výzvou, které čelí poskytovatelé tiskových služeb, je neustále
rostoucí počet mikrojobů. Časová náročnost zpracování každého z nich vyžaduje přibližně stejné úsilí a nastavení, jako velké úlohy. Tento trend pak přináší vysoký tlak na ziskovost zakázek. Datovou konsolidací a využitím správných tiskových a obálkovacích technologií docílíte výrazného nárůstu produktivity práce, rychlosti zpracování a celkové profitability.

Máte zájem o některá z řešení?

Ozvěte se nám a společně zjistíme, jak Vám můžeme pomoci.